Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Fintelekt को AML/CFT सचेतना प्रमाणीकरण पाठ्यक्रम (Microfinance Nepal) लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका कर्मचारीहरूलाई शैक्षिक, नियामक र नियामक निकायबाट एन्टि मनी लान्डरिङ र काउन्टरिङ द फाइनान्सिङ अफ टेररिज्म (AML/CFT) बारे आवश्यक ज्ञान प्राप्त गर्न मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको मोड्युल हो। नैतिक दृष्टिकोण।

अपेक्षित परिणामहरू (Expected Outcomes)

  • एन्टि मनी-लाउन्डरिङ्ग (AML), नो यौर कस्टमर (KYC) र कोउनटरिंग द फाइनान्सिङ अफ टेररिज्म (CFT) को बुझाइमा वृद्धि
  • ग्राहकहरूसँग व्यवहार गर्दा शंकास्पद लेनदेन वा ‘रेड फ्लैग’ को विभिन्न संकेतकहरू बारे सचेत रहनुहुनेछ
  • शंकास्पद कारोबार वा ग्राहकहरूको सामना गर्दा एक कर्मचारी वा तपाईंको बीमा कम्पनीको रूपमा तपाईंले लिने चालिनु पर्ने आवश्यक कदमहरु बारे जानकारी

Copyright: Fintelekt Advisory Services Pvt Ltd