एन्टि मनी लान्डरिङ र काउन्टरिङ द फाइनान्सिङ अफ टेररिज्म – नेपाल बीमा उद्योग

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Fintelekt को AML/CFT प्रमाणीकरण पाठ्यक्रम नेपालमा बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई शैक्षिक, नियामक र नैतिक परिप्रेक्ष्यबाट एन्टि मनी लान्डरिङ र काउन्टरिङ द फाइनान्सिङ अफ टेररिज्म (AML/CFT) बारे आवश्यक ज्ञान प्राप्त गर्न मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको मोड्युल हो।

अपेक्षित परिणामहरू

  • एन्टि मनी लान्डरिङ, नो योर कस्टमर र काउन्टरिङ द फाइनान्सिङ अफ टेररिज्म को बुझाइमा वृद्धि
  • शंकास्पद कारोबार वा ‘रेड फ्लैग’ को विभिन्न संकेतकहरू बारे सचेत रहनु
  • गर्नु पर्ने उपयुक्त कार्यहरु बुझ्नु

Copyright: Fintelekt Advisory Services Pvt Ltd

Updated: April 2023
Level: Beginner-Intermediate
Inclusions: Assessment, Completion Certificate